Hệ thống sắc ký rây phân tử nhiệt độ cao GPC

Model: EcoSEC High Temperature

HSX: Tosoh - Japan

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger