Bộ phân tích Tổng Coliform và E.Coli trong nước Colilert-18

Model: Colilert-18

HSX: IDEXX

Xuất xứ: Mỹ

Colilert-18 là phương pháp tiêu chuẩn ISO 9308-2:2012 (TCVN 6187:2-2020), phù hợp với qui định về phân tích vi sinh trong các quy chuẩn Việt Nam đối với nước thải, nước ăn uống, nước sinh hoạt và các nguồn nước khác. Sản phẩm này cũng được EPA phê duyệt là phương pháp tiêu chuẩn cho phân tích vi sinh trong nước ăn uống và đã được công nhận tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước như: Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Canada, Trung Quốc…v

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger