Hiển thị tất cả 9 kết quả

Model:

HSX: ELMA - Đức

Xuất xứ:

Bể đuổi khí siêu âm hãng ELMA – Đức

Model: PMP-001

HSX: SIBATA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bơm lấy mẫu bụi cá nhân PMP-001 hãng sản xuất Sibata – Nhật Bản Bơm lấy mẫu bụi cá nhân

Model:

HSX: A & D/Shimadzu/Mettler

Xuất xứ:

Cân hàm ẩm A & D/Shimadzu/Mettler

Model:

HSX: A & D/Shimadzu/Mettler

Xuất xứ:

Cân kỹ thuật Hãng A & D/Shimadzu/Mettler

Model:

HSX: A&D/Shimadzu/Mettler

Xuất xứ:

Cân phân tích và bán vi lượng hãng A & D/Shimadzu/Mettler

Model: OFD-1

HSX: SIBATA

Xuất xứ: Nhật Bản

1. Giới thiệu máy hiệu chuẩn dòng hiện số cho thiết bị lấy mẫu khí OFD-1 hiệu chuẩn dòng tại

Model:

HSX: KA/Velp/Yamato

Xuất xứ:

Máy khuấy từ gia nhiệt hãng KA/Velp/Yamato

Model:

HSX: IKA/VELP/LABNET

Xuất xứ:

Máy lắc Vortex hãng IKA/VELP/LABNET

Model: LVS-30

HSX: SIBATA

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy lấy mẫu khí thể tích nhỏ LVS-30, hãng Sibata Nhật Bản, lưu lượng hút 5 – 30 lít/p Model

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger