CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ 2H

Giải pháp quan trắc không khí xung quanh
Quy trình phát hiện virus Corona
Đo nồng độ cồn/rượu trong khí thở
Thiết bị đo độ hòa tan của thuốc viên
Thiết bị phát hiện vi sinh tự động
Máy rửa dụng cụ thủy tinh trong PTN
Giám sát chất lượng nước sinh hoạt online 24/7

2H INSTRUMENT - CUNG CẤP THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NHIỀU LĨNH VỰC TẠI HIỆN TRƯỜNG & TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.

youtube
Facebook
Twitter