Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Model: EZSPE-12

HSX: FMS - USA

Xuất xứ:

Bộ chiết pha rắn SPE 12 vị trí cho phân tích nước thải và nước

Model: EZPFC-12

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Bộ chiết pha rắn SPE 12 vị trí cho phân tích PFAS/PFOS/PFOA trong nước

Model: EZSPE-6

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Bộ chiết pha rắn SPE 6 vị trí cho phân tích nước thải và nước

Model: EZPFC-6

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Bộ chiết pha rắn SPE 6 vị trí cho phân tích PFAS/PFOS/PFOA trong  nước thải và nước.

Model: TurboTrace ABN

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu hệ thống chiết pha rắn TurboTrace®ABN SPE là hệ thống chiết pha rắn nhiều cột, nhiều phân

Model: EconoTrace

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu Hệ thống chiết pha rắn EconoTrace SPE là hệ thống chiết và làm giàu một bước, được

Model: TurboTrace PFC 

HSX: FMS 

Xuất xứ: USA

Giới thiệu hệ thống chiết pha rắn Hệ thống chiết pha rắn TurboTrace PFC là hệ thống chuẩn bị mẫu

Model: TurboTrace ABN

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống chiết pha rắn tự động – SPE  

Model: TurboTrace Parallel (1 đến 8 vị trí)

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống chiết pha rắn tự động – SPE

Model: TurboTrace PFC

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống chiết pha rắn tự động – SPE, model TurboTrace PFC

Model: EconoTrace SPE

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống chiết pha rắn tự động – SPE, Model: EconoTrace SPE (1 đến 4 module, 2 samples/1 module)  

Model: PLE Cannabis

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống chiết rắn lỏng áp suất cao tự động để chiết các chất trong cần sa  

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger