Hiển thị tất cả 5 kết quả

Model: CDS-7550S

HSX: CDS Analytical - USA

Xuất xứ:

Bộ đưa mẫu tự động cho bộ giải hấp nhiệt CDS-7550 Có thể giữ được 72 mẫu Có nhiều model

Model: CDS-9300

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

Model: CDS-9300 HSX: CDS Analytical Xuất xứ: USA

Model: CDS-6200

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS Pyroprobe 6000 series là bộ nhiệt phân thế hệ

Model: CDS-7000E

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc và GC/MS Bộ

Model: CDS-7000E

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger