Máy quang phổ ICP-OES

Model: PlasmaQuant 9100 / PlasmaQuant 9100 Elite

HSX: Analytik Jena - CHLB Đức

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger