Hiển thị tất cả 7 kết quả

Model: SP-2000

HSX: Skalar - Netherlands

Xuất xứ:

Hệ thống đo pH đất tự động SP-2000. Đo đồng thời hoặc liên tục chỉ tiêu pH đất. Thích hợp

Model: SP-2000

HSX: Skalar - Netherlands

Xuất xứ:

Hệ thống đo pH/màu sắc/độ đục… tự động SP-2000 Đo đồng thời hoặc liên tục các chỉ tiêu pH, độ

Model: SP-2000

HSX: Skalar

Xuất xứ: Hà Lan

Hệ thống phân tích BOD tự động SP-2000 Khách hàng có thể lựa chọn các option tùy theo số lượng

Model: SP-2000

HSX: Skalar

Xuất xứ: Hà Lan

Hệ thống phân tích COD tự động SP-2000 Có thể theo phương pháp Test kit hoặc phương pháp chuẩn độ

Model: SAN++

HSX: Skalar - Netherlands

Xuất xứ:

Hệ thống phân tích khả năng giữ phân của đất SAN++ Khoảng đo: 5-250 mgN/Lít dung dịch chiết từ đất.

Model: SP-2000

HSX: Skalar - Netherlands

Xuất xứ:

Hệ thống đo pH đất tự động SP-2000 Theo đúng tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn khác khách hàng đang

Model: SP-50

HSX: Skalar - Netherlands

Xuất xứ:

Hệ thống xử lý mẫu đất SP-50 Loại bỏ tất cả các chất hữu cơ có trong đất trước khi

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger