Hiển thị 1–12 của 46 kết quả

Model: ODM-135A

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ hiển thị DO online model: ODM-135A

Model: OBM-162A

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ hiển thị DO online model: OBM-162A

Model: WDM-135A

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ hiển thị độ dẫn online model: WDM-135A

Model: WDM-135A

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ hiển thị độ dẫn online model: WDM-135A

Model: WBM-160

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ hiển thị độ dẫn online model: WBM-160

Model: HDM-135A

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ hiển thị pH online model: HDM-135A

Model: HBM-160B

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bộ hiển thị pH online model: HBM-160B

Model: FPM-377C

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Hệ thống đo bụi PM 2.5 online model: FPM-377C

Model: GFC-351B

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Hệ thống đo CO online model: GFC-351B

Model: GNC-224-1

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Hệ thống đo HCl trong khí thải model: GNC-224-1, hãng DKK – Toa (Nhật Bản)

Model: GHC-355B

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Hệ thống đo Hydrocacbon (non-methane) model: GHC-355B

Model: GIP-250

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Hệ thống đo khí thải NOx/SO2/CO/CO2/O2 model: GIP-250, hãng DKK – Toa (Nhật Bản)

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger