Hiển thị tất cả 4 kết quả

Model: HT-2800T

HSX: HTA - Italia

Xuất xứ:

Bộ bơm mẫu đa năng (thể lỏng, hơi và SPME) model HT-2800T Có thể chọn bơm mẫu tự động có

Model: CDS-6200

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS Pyroprobe 6000 series là bộ nhiệt phân thế hệ

Model: CDS-7000E

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc và GC/MS Bộ

Model: CDS-7000E

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi trong mẫu nước và rắn cho Gc

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger