Hiển thị tất cả 7 kết quả

Model:

HSX: ELMA - Đức

Xuất xứ:

Bể đuổi khí siêu âm hãng ELMA – Đức

Model:

HSX: A & D/Shimadzu/Mettler

Xuất xứ:

Cân hàm ẩm A & D/Shimadzu/Mettler

Model:

HSX: A & D/Shimadzu/Mettler

Xuất xứ:

Cân kỹ thuật Hãng A & D/Shimadzu/Mettler

Model:

HSX: A&D/Shimadzu/Mettler

Xuất xứ:

Cân phân tích và bán vi lượng hãng A & D/Shimadzu/Mettler

Model:

HSX: KA/Velp/Yamato

Xuất xứ:

Máy khuấy từ gia nhiệt hãng KA/Velp/Yamato

Model:

HSX: IKA/VELP/LABNET

Xuất xứ:

Máy lắc Vortex hãng IKA/VELP/LABNET

Model:

HSX: ESCO/VIETNAM/Yamato

Xuất xứ:

Tủ hút khí độc hãng ESCO/VIETNAM/Yamato

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger