Hiển thị 1–12 của 66 kết quả

Model:

HSX: Restek

Xuất xứ: USA

ASE Extractions hãng Restek/USA  

Model:

HSX: Restek

Xuất xứ: USA

HSX: Restek Xuất xứ: USA

Model: EZSPE-12

HSX: FMS - USA

Xuất xứ:

Bộ chiết pha rắn SPE 12 vị trí cho phân tích nước thải và nước

Model: CDS-6200

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu bộ nhiệt phân CDS-6200 cho Gc và GC/MS Pyroprobe 6000 series là bộ nhiệt phân thế hệ

Model: DB-series

HSX: Berghof

Xuất xứ: CHLB Đức

1. Giới thiệu Phương châm kinh doanh của Berghof có thể được trình bày ngắn gọn như sau: Tạo thêm

Model: RE-601 Series

HSX: Yamato - Nhật Bản

Xuất xứ:

Cất quay chân không, model RE-601 Series, Yamato – Nhật Bản

Model:

HSX: Restek

Xuất xứ: USA

HSX: Restek Xuất xứ: USA

Model:

HSX: Restek

Xuất xứ: USA

HSX: Restek Xuất xứ: USA

Model: TurboTrace PFC

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống chiết pha rắn tự động – SPE, model TurboTrace PFC

Model: EconoTrace SPE

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống chiết pha rắn tự động – SPE, Model: EconoTrace SPE (1 đến 4 module, 2 samples/1 module)  

Model:

HSX:

Xuất xứ:

Model: EZprep 123

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Model: SuperVap 24 PFC

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Hệ thống làm giàu model: SuperVap 24 PFC

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger