Hiển thị tất cả 4 kết quả

Model: NEXUS PVDi

HSX: Veeco-CNT USA

Xuất xứ:

Hệ thống lắng đọng hơi vật lý, model NEXUS PVDi Hệ thống lắng đọng hơi vật lý cho các ứng

Model: SPECTOR-HT

HSX: Veeco-CNT USA

Xuất xứ:

Hệ thống lắng đọng hơi vật lý Sputtering system, model SPECTOR-HT Hệ thống lắng đọng hơi vật lý Sputtering system

Model: Savannah

HSX: Veeco-CNT USA

Xuất xứ:

Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử ALD Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử ALD (Savannah®, Fiji® và Phoenix® Firebird™) để phủ

Model: Phoenix

HSX: Veeco-CNT

Xuất xứ: USA

1. Giới thiệu hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử Phoenix Công nghệ lắng đọng lớp nguyên tử được ứng

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger