Hiển thị tất cả 11 kết quả

Model: CAPEL-105M

HSX: Lumex Instruments - Canada

Xuất xứ:

Hệ thống điện di mao quản CAPEL-105M Phân tích nhanh và hiệu quả trong môi trường, thực phẩm, dược. ..

Model: CAPEL-205

HSX: Lumex Instruments - Canada

Xuất xứ:

Hệ thống điện di mao quản CAPEL-205 Có bộ đưa mẫu tự động lên đến 59 mẫu. Tự động mở

Model: Po-1

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ: Canada

Máy đo phân cực kế model Po-1, Lumex Instruments Nhật Bản

Model: RA 915M/RP92

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ: Nga/Canada

Máy phân tích Hg được nối với RP-92 Phân tích Hg trong mẫu lỏng với giới hại phát hiện thấp.

Model: RA 915M/Pyro 915+

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ: Nga/Canada

Máy phân tích Hg kết hợp với Pyro-915+ Phân tích trực tiếp Hg trong mẫu rắn và mẫu lỏng không

Model: RA-915M

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ: Nga/Canada

Model: RA-915M HSX: Lumex Instruments Xuất xứ: Canada

Model: RA-915 Lab

HSX: Lumex Instruments - Canada

Xuất xứ:

Ứng dụng máy phân tích thủy ngân trực tiếp RA-915 Lab hãng Lumex/Canada Đo trực tiếp nồng độ Thủy ngân

Model: RA-915A

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ: Canada

Máy quan trắc thủy ngân tự động, liên tục model RA-915A, hãng Lumex/Canada RA-915 AM được thiết kế quan trắc

Model: INFRALUM FT-08

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ: Nga/Canada

1. Giới thiệu máy quang phổ FTIR Máy quang phổ hồng ngoại dải trung InfraLUM FT-08 được thiết kế trên

Model: InfraLUM FT-12 wholegrain

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ:

Máy quang phổ hồng ngoại gần InfraLUM FT-12 Wholegrain Phân tích các chỉ tiêu Protein, độ ẩm, gluten, xơ, tro

Model: InfraLUM FT-12

HSX: Lumex Instruments

Xuất xứ:

Máy quang phổ hồng ngoại gần InfraLUM FT-12 Phân tích nhanh các chỉ tiêu protein, độ ẩm, gluten.. trong ngô,

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger