Hiển thị tất cả 7 kết quả

Model: Quantum CX5

HSX: Vilber - France

Xuất xứ:

Máy chụp ảnh gel điện di, Model: Quantum CX5, hãng Vilber Quantum CX5 là hệ thống chụp ảnh huỳnh quang,

Model: Infinity

HSX: Vilber - France

Xuất xứ:

Máy chụp ảnh gel điện di, model: Infinity, hãng Vilber/Pháp Infinity là hệ thống chụp ảnh huỳnh quang, so màu

Model: Bio-Print

HSX: Vilber - Pháp

Xuất xứ:

Model: HSX: Xuất xứ: Pháp

Model: Fusion FX Series

HSX: Vilber - France

Xuất xứ:

Máy chụp ảnh gel điện di và blotting (huỳnh quang và quang hóa), hãng Vilber Thiết bị chụp ảnh quang

Model: Ebox CX5

HSX: Vilber - Pháp

Xuất xứ:

Máy chụp ảnh gel điện di vân hành độc lập (không cần PC), Model: Ebox CX5 Ebox-CX5 là hệ thống

Model: Doc-Print

HSX: Vilber - France

Xuất xứ:

Máy chụp ảnh gel điện di vân hành độc lập (không cần PC) Doc-Print là hệ thống chụp ảnh huỳnh

Model: NEWTON Series

HSX: Vilber - France

Xuất xứ:

Thiết bị chụp ảnh In vivo (Động vật: chuột), hãng Vilber – Pháp NEWTON 7.0 là hệ thống lý tưởng

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger