Hiển thị tất cả 3 kết quả

Model: Colilert-18

HSX: IDEXX

Xuất xứ: Mỹ

Colilert-18 là phương pháp tiêu chuẩn ISO 9308-2:2012 (TCVN 6187:2-2020), phù hợp với qui định về phân tích vi sinh trong các quy chuẩn Việt Nam đối với nước thải, nước ăn uống, nước sinh hoạt và các nguồn nước khác. Sản phẩm này cũng được EPA phê duyệt là phương pháp tiêu chuẩn cho phân tích vi sinh trong nước ăn uống và đã được công nhận tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước như: Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Canada, Trung Quốc…v

Model: TECTA ™ B16

HSX: TECTA PDS

Xuất xứ: Canada

Hệ thống xác định E-Coli và Tổng Coliform nhanh TECTA ™ B16 ứng dụng TECTA ™ B16 hoàn toàn tự

Model: TECTA ™ B4

HSX: TECTA-PDS

Xuất xứ: Canada

Hệ thống xác định E-Coli và Tổng Coliform nhanh TECTA ™ B4 ứng dụng TECTA ™ B4 hoàn toàn tự

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger