Máy chụp ảnh gel điện di và blotting (huỳnh quang và quang hóa)

Model: Fusion FX Series

HSX: Vilber - France

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger