Máy chụp ảnh gel điện di vân hành độc lập (không cần PC)

Model: Ebox CX5

HSX: Vilber - Pháp

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger