Hệ thống lắng đọng hơi vật lý

Model: NEXUS PVDi

HSX: Veeco-CNT USA

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger