Hệ thống phân tích gián đoạn – các thông số so màu cơ bản

Model: BluVision

HSX: Skalar

Xuất xứ: Hà Lan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger