Bơm lấy mẫu khí/bụi cầm tay lưu lượng thấp: 2.00 – 5.00 L/phút

Model: MP-Σ500NII

HSX: SIBATA

Xuất xứ: Nhật Bản

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger