𝐒𝐀𝐗𝐒: 𝐁𝐢́ 𝐌𝐚̣̂𝐭 Đ𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐮 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐚́ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 – Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐨̉ 𝐋𝐨̛̃!

🔍 𝐒𝐀𝐗𝐒: 𝐁𝐢́ 𝐌𝐚̣̂𝐭 Đ𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐮 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐭 𝐏𝐡𝐚́ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 – Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐨̉ 𝐋𝐨̛̃! 🚀
🔬 Bạn là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm và quan tâm đến việc 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜?
🌟 𝐗𝐞𝐧𝐨𝐜𝐬 và 𝐁𝐈𝐎𝐒𝐀𝐗𝐒 tổ chức một khóa học trực tuyến ngắn hạn kéo dài hai ngày, từ 𝟒 đ𝐞̂́𝐧 𝟓 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟑, tập trung vào việc 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐓𝐚́𝐧 𝐱𝐚̣ 𝐭𝐢𝐚 𝐗 𝐠𝐨́𝐜 𝐧𝐡𝐨̉ (𝐒𝐀𝐗𝐒) 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦.
👩‍🔬 𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐒𝐀𝐗𝐒 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠?
✅SAXS giúp bạn đặc trưng và phân tích các hệ thống sinh học – dược liệu, các hoạt chất dược phẩm (API) và các hệ thống phân phối thuốc một cách chính xác.
✅Các tính chất như hình dạng và kích thước tổng quát, đa dạng hình dạng và kích thước, độ linh hoạt và ổn định được giải quyết bằng phân tích SAXS.
🎯 Bạn sẽ được học từ các chuyên gia hàng đầu “𝐁𝐢𝐠 𝐍𝐚𝐦𝐞” trong lĩnh vực này, bao gồm:
-Dmitri Svergun, 𝐁𝐈𝐎𝐒𝐀𝐗𝐒
-Søren Skou, 𝐗𝐞𝐧𝐨𝐜𝐬
-Heinrich Haas, Đại học Johannes Gutenberg Mainz
Và các diễn giả khác đến từ 𝐗𝐞𝐧𝐨𝐜𝐬, 𝐁𝐈𝐎𝐒𝐀𝐗𝐒, 𝐄𝐌𝐁𝐋 𝐇𝐚𝐦𝐛𝐮𝐫𝐠, 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐤, Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐆𝐮𝐭𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠 𝐌𝐚𝐢𝐧𝐳, 𝐓𝐚̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐍𝐨𝐯𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐝𝐢𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐀𝐛𝐛𝐕𝐢𝐞.
📚 Ngoài ra, tất cả người tham gia sẽ nhận được tài liệu khóa học!
⏰ Hạn chót đăng ký là 3 Tháng 10, 2023, và số lượng có hạn.
👉 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐇𝐎̂𝐌 𝐍𝐀𝐘!
Link đăng ký: https://www.xenocs.com/saxs-course-2023-pharmaceutical-industry/
📞 Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
🕹 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝟐𝐇
🕹Số 9, ngách 1/52, ngõ 1, Đường Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội, Việt Nam
🕹S-16, Toà nhà Carillon,171A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
📧sales@2hins.com.vn
🌟 Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃ 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦. 📚 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐨́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲! 🤗

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger