Thiết bị chuyển màng (blotting) ướt

Model: Tankblot Eco-Mini/Tankblot Eco-Maxi

HSX: Analytik Jena

Xuất xứ: Nhật Bản

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger