Quan trắc online các chất hữu cơ bằng máy huỳnh quang đa bước sóng

Model: MFH-400/100

HSX: DKK-TOA

Xuất xứ: Nhật Bản

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger