Máy real-time PCR

Model: qTower3 Series

HSX: Analytik Jena - Germany

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger