Real-time Thermal cycler (qPCR)

Model: qTower3 Series

Brand: Analytik Jena - Germany

Origin:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger