Hệ thống chuẩn bị mẫu tự động cho phân tích Dioxin và PCBs (Chiết – làm sạch – làm giàu))

Model: TRP-TotalPrep

HSX: FMS

Xuất xứ: USA

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger