Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Compact)

Model: Compact XS/S/M/L/XL và Compact multi-wide

HSX: Analytik Jena

Xuất xứ: CHLB Đức

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger