Agarose Gel Electrophoresis
(Biometra Compact Family)

Model: Compact XS/S/M/L/XL và Compact multi-wide

Brand: Analytik Jena

Origin: CHLB Đức

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger