Phát hiện các chỉ thị GMO: 35S-Promoter và tNOS-terminator sử dụng thiết bị real-time PCR qTower 2.2/qTower3 hãng Analytik Jena

1. Giới thiệu

Do sức ép của việc gia tăng dân số và biến đổi khí hậu dẫn đến suy giảm diện tích đất canh tác, nhiều quốc gia nhận thấy nguy cơ lớn là tình trạng thiếu lương thực trong các thập kỷ tới. Giải pháp được lựa chọn để phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi là sử dụng các sinh vật biến đổi gen (GMO) với năng suất cao và khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, bệnh tật, côn trùng tốt.

GMOs chứa các gen mục tiêu được biểu hiện nhờ các trình tự virut. Nhiều quốc gia công bố dán nhãn thực phẩm chứaGMOs là thực phẩm biến đổi gen (GM). Trước nhu cầu đó, các phương pháp hiệu quả và tin cậy để phân tích GMOs với một giới hạn phát hiện (LOD) xuống tới 0.1% trở nên cần thiết.

Trong thí nghiệm này, 35S-Promoter virut khảm súp lơ và nos terminator vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (tNOS) đóng vai trò là chỉ thị GMO được phát hiện. Các mồi và đầu dò có trình tự theo hướng dẫn EU và được thực hiện trên thiết bị qTOWER 2.2.
Thiết bị real-time PCR qTOWER 2.2 bao gồm các bộ phận quang học chất lượng cao với hệ cáp quang chuyển động con thoi sáng chế cho phép phát hiện với độ nhạy đạt mức 0.1%.

2. Vật liệu và phương pháp

Hóa chất  và đồ dùng tiêu hao

  • 2x innuMIX qPCR MasterMIX Probe (Analytik Jena)
  • Chứng dương Roundup Ready®  Soybeans (RRS)
  • 0.2 mL 96 well microplate, white, frame
  • 2x innuMIX qPCR MasterMIX Probe (Analytik Jena)
  • Chứng dương Roundup Ready®  Soybeans (RRS)
  • 0.2 mL 96 well microplate, white, frame
  • 2x innuMIX qPCR MasterMIX Probe (Analytik Jena)
  • Chứng dương Roundup Ready®  Soybeans (RRS)
  • 0.2 mL 96 well microplate, white, frame

Thiết bị

qTOWER 2.0 hoặc 2.2 hoặc qTOWER3 với Color module 1 (470 nm / 520 nm)

3. Kết quả và thảo luận

0.1 % Chứng dương RRS được phát hiện bởi chỉ thị GMO, sử dụng mồi và đầu dò của 35S-Promoter và tNOS-Terminator. 2 µl chứng dương được thêm vào 20 µl phản ứng PCR và chạy trên thiết bị qTOWER 2.2.
Hình 2 và 3 hiển thị quá trình khuếch đại 0.1 % chứng dương RRS với hai trình tự 35S-Promoter và tNOS-Terminator.

4. Tổng kết

Việc phát hiện 35S-Promoter và tNOS-Terminator được thực hiện trong 10 thí nghiệm độc lập, mỗi mẫu lặp lại 3 lần. Giá trị Ct trung bình của 35S-Promoter và tNOS-Terminator là 33.84 ±  0.78 và 32.31 ±  0.87 với độ tin cậy 95% tại 0.1 % GM. Giá trị chặn trên và chặn dưới của 35S-Promoter là 33.27 là 34.41; của tNOS-Terminator là 31.68 và 32.94.

Thiết bị real-time PCR qTOWER 2.2/qTOWER3 là công cụ mạnh mẽ, hiệu quả cho ứng dụng kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và xác định GMO xuống tới 0.1%. Độ tái lặp lại lý tưởng và độ nhạy cao đảm bảo thiết bị là sự lựa chọn lý tưởng phân tích qPCR.

              Thiết bị tham khảo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger