Khóa học về tán xạ tia X góc nhỏ trong ngành dược phẩm

 

 

 

Xenocs và BIOSAXS mời bạn tham gia khóa học tương tác ngắn hạn hai ngày của chúng tôi tập trung vào những lợi ích về việc sử dụng Tán xạ tia X góc nhỏ (SAXS) cho ngành dược phẩm.

Ngoài việc giới thiệu những lợi ích của SAXS ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất và phát triển thuốc, chúng tôi sẽ đề cập đến quy trình làm việc thực tế và cách bạn có thể mô tả và phân tích các hệ thống điều trị (-sinh học) – chẳng hạn như protein dung hợp, kháng thể đơn dòng, axit nucleic, thuốc hệ thống phân phối và, tất nhiên, các vắc xin thế hệ mới – với SAXS trong phòng thí nghiệm và tại trung tâm gia tốc hạt – synchrotron.

Đặt chỗ ngay hôm nay để học:

  • SAXS được sử dụng như thế nào trong quá trình khám phá, bào chế và sản xuất thuốc, 
  • những gì bạn có thể đạt được từ kỹ thuật SAXS và cách nó bổ sung độc đáo cho các quy trình phân tích khác, 
  • các thuộc tính như hình dạng và kích thước tổng thể, hình dáng & đa phân tán oligomeric, mức độ linh hoạt và ổn định với phân tích SAXS như thế nào, 
  • cách bạn có thể mô tả đặc điểm các mẫu của mình bằng SAXS trong phòng thí nghiệm của bạn hoặc tại các cơ sở trung tâm gia tốc hạt – synchrotron.

Theo yêu cầu, người tham gia sẽ nhận được tài liệu của khóa học.

Chương trình

Ngày thứ nhất – Thứ 3 ngày 22 tháng 6 năm 2021 (CEST time)

Chủ toạ: Peter Høghøj, Xenocs

14:00 – 14:10 Welcome
Peter Høghøj and Dmitri Svergun
14:10 – 14:30 Solution SAXS: basics and pharmaceutical use
Dmitri Svergun, BIOSAXS
14:30 – 14:40 SAXS in the drug development process – introducing SAXS in the lab
Søren Skou, Xenocs
14:40 – 15:00 SAXS in the biopharmaceutical discovery
Adriana Badarau, X4 Pharmaceuticals
15:00 – 15:20 Studies of vaccine formulations via solution X-ray and neutron scattering
Alex Grishaev, NIST
15:20 – 15:40 SAXS in practice – synchrotron
Melissa Gräwert, BIOSAXS
15:40 – 16:00 SAXS in practice – lab base
Saskia Bucciarelli, Novo Nordisk
16:00 – 16:10 Conclusions
Peter Høghøj and Dmitri Svergun

Ngày thứ hai – Thứ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2021 (CEST time)

Chủ toạ: Melissa Gräwert, BIOSAXS

14:00 – 14:10 Welcome and recap
Peter Høghøj and Dmitri Svergun
14:10 – 14:30 Application of small angle X-ray scattering to protein drug development
Mathias Norrman, Novo Nordisk
14:30 – 14:50 Solution SAXS for nanomedicine development: examples of COVID-related research
Martin Schroer, University of Duisburg-Essen
14:50 – 15:10 ATSAS overview and demonstration
Al Kikhney, BIOSAXS
15:10 – 15:30 How to do SAXS in the lab – instrument solutions for SAXS in the pharma industry
BioXolver SAXS instrument virtual tour
Søren Skou, Xenocs
15:30 – 15:50 BIOSAXS services to pharma industry
Tobias Gräwert, BIOSAXS
Synchrotron SAXS, P12 virtual tour
Clément Blanchet, EMBL
15:50 – 16:10 Q&A: applications, sample requirements, software

ĐĂNG KÝ

Hạn đăng ký

Ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Đăng ký miễn phí. Nhưng số lượng người tham gia được giới hạn.

Việc đăng ký của bạn được xử lý cho đến khi có xác nhận cuối cùng từ ban tổ chức. Nền tảng khóa học là GoToWebinar.

 

 

 

Đăng ký ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger