Bộ sục khí và thu mẫu hữu cơ bay hơi
trong mẫu nước và rắn cho Gc và GC/MS

Model: CDS-7000E

HSX: CDS Analytical

Xuất xứ: USA

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger