Hệ thống sắc ký rây phân tử GPC

Model: EcoSEC Elite GPC

HSX: Tosoh - Japan

Xuất xứ:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger