Điện di gel agarose (Dòng sản phẩm Biometra Horizon)

Model: Horizon 58/Horizon 11·14/Horizon 20·25

HSX: Analytik Jena

Xuất xứ: Germany

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger