Showing all 2 results

Model: TECTA ™ B16

HSX: TECTA PDS

Xuất xứ: Canada

Hệ thống xác định E-Coli và Tổng Coliform nhanh TECTA ™ B16 ứng dụng TECTA ™ B16 hoàn toàn tự

Model: TECTA ™ B4

HSX: TECTA-PDS

Xuất xứ: Canada

Hệ thống xác định E-Coli và Tổng Coliform nhanh TECTA ™ B4 ứng dụng TECTA ™ B4 hoàn toàn tự

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger