Showing all 7 results

Model: UH-5700

HSX: Hitachi - Japan

Xuất xứ:

Máy quang phổ cận hồng ngoại hai chùm tia model UH5700 Hitachi UH5700 là máy quang phổ UV-VIS / NIR

Model: U-2900/U-2910

HSX: Hitachi High Technologies

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy quang phổ hai chùm tia model U-2900/U-2910 hãng Hitachi Máy ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm,

Model: U-5100

HSX: Hitachi High Technologies

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy quang phổ Tử ngoại – Khả kiến (Model: U5100) Máy được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như công

Model: UH-5300

HSX: Hitachi High Technologies

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy quang phổ Tử ngoại – Khả kiến Model: UH-5300 hãng Hitachi – Nhật Bản Hệ thống quang học 2

Model: UV-Vis-NIR

HSX: Hitachi - Japan

Xuất xứ:

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến hồng ngoại gần UV-Vis-NIR, Hitachi – Nhật Bản Phù hợp cho các phòng

Model: U-3900/3900H

HSX: Hitachi - Japan

Xuất xứ:

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến U-3900/3900H Hai chùm tia với 1 cách tử U-3900 và hai cách tử

Model: U-5100

HSX: Hitachi High Technologies

Xuất xứ: Nhật Bản

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến U-5100 Hai chùm tia dạng ratio có độ nhiễu thấp nhất và độ

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger