Showing all 7 results

Model: ChromaJET DS-20

HSX: Biostep - Germany

Xuất xứ:

Bộ phun thuốc thử DS-20 Có 4 kiểu phun khác nhau Có thể lập trình chương trình phun

Model: SGe1

HSX: Biostep

Xuất xứ: CHLB Đức

Bộ phun thuốc thử tự động model SG e1 Phun sương cực mịn Phun sương đơn giản bằng cách nhấn

Model: ProViDoc System DD70

HSX: Biostep - Germany

Xuất xứ:

Buồng chụp ảnh và phân tích hình ảnh Gel VD70/80 Camera CCD 16 bit 4 MPixels Cung cấp cùng phần

Model: UV-Box

HSX: Biostep - Germany

Xuất xứ:

Buồng soi UV-Box Có hai bước sóng 254 và 366nm Buồng soi có 1 ngăn

Model: HP-UVIS

HSX: Biostep - Germany

Xuất xứ:

Buồng soi UV,  HP-UVIS Có hai bước sóng đồng thời 254 và 366nm Buồng soi có 2 ngăn

Model: CD60

HSX: Biostep - Germany

Xuất xứ:

Máy quét mật độ quang CD-60 Khoảng bước sóng 190-900nm Có nhiều độ rộng khe sáng cũng như chiều cao

Model: TLC/HPTLC System

HSX: Biostep - Germany

Xuất xứ:

Sắc ký lớp mỏng (TLC) dùng để tách và phân tích phân tích các đơn chất ra khỏi hỗn hợp.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger