Semi-dry blotting

Model: Fastblot B43/Fastblot B44

Brand: Analytik Jena

Origin: CHLB Đức

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger