Polyacrylamide Gel Electrophoresis

Model: Eco-mini/Eco-maxi

Brand: Analytik Jena

Origin: CHLB Đức

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger