Hệ thống tách chiết DNA/ARN tự động

Model: InnuPure C16 touch

HSX: Analytik Jena

Xuất xứ: CHLB Đức

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger