GC-MS : JMS-TQ4000GC GC Triple Quadrupole Mass Spectrometer

Model: JMS-TQ4000GC

Brand: JEOL - Japan

Origin:

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger