Double Beam Spectrophotometer U-2900/2910

Model: U-2900/2910

Brand name: Hitachi High Technologies

Origin: Japan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger