UV-Visible/NIR Spectrophotometer UH4150

Model: UH4150

Brand: Hitachi - Nhật Bản

Origin: Nhật Bản

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger