Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến
Model: UH5300
Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy quang phổ Tử ngoại - Khả kiến
Model: U5100
Hãng sản xuất: Hitachi 
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy quang phổ huỳnh quang
Serie: FLUORAT-02
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
youtube
Facebook
Twitter