Trạm quan trắc tự động không khí xung quanh

Trạm quan trắc tự động không khí xung quanh

Hệ thống quan trắc tự động, nhanh chóng và chính xác, kiểm soát chất lượng không khí xung quanh và khí tượng thủy văn. Có nhiều lựa chọn phân tích phù hợp với quy chuẩn quan trắc, các quy chuẩn trong kiểm soát môi trường, các chỉ tiêu an toàn (CO, SO2, O3, NOX, NMHC, BTEX, SPM, PM2.5).
Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động
Model: ONLINE
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
Trạm quan trắc tự động không khí xung quanh
Model: AIR POLLUTION MONITORING STATION
Hãng sản xuất: TOA-DKK
Xuất xứ: Nhật Bản
youtube
Facebook
Twitter