Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử Phoenix
Model: Phoenix
Hãng sản xuất: Veeco-CNT
Xuất xứ: USA

 
Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử Fiji
Model: Fiji
Hãng sản xuất: Veeco-CNT
Xuất xứ: USA
Hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử Savannah
Model: Savannah
Hãng sản xuất: Veeco-CNT
Xuất xứ: USA
youtube
Facebook
Twitter