Hệ thống so màu gián đoạn
Model: BluVision
Hãng sản xuất: Skalar
Xuất xứ: Hà Lan
 
Hệ Thống Robot Phân Tích
Model: SP2000
Hãng sản xuất: Skalar
Xuất xứ: Hà Lan

 
Hệ thống phân tích dòng liên tục
Model: SAN++
Hãng sản xuất: Skalar
Xuất xứ: Hà Lan
 
Máy phân tích TOC & TN trong mẫu lỏng (Skalar Formacs HT)
Model: Formacs HT
Hãng sản xuất: Skalar
Xuất xứ: Hà Lan
 
Máy phân tích TOC & TN trong mẫu Rắn/Lỏng Skalar Primacs SNC
Model: Primacs SNC
Hãng sản xuất: Skalar
Xuất xứ: Hà Lan
 
youtube
Facebook
Twitter