Máy quang phổ huỳnh quang
Serie: FLUORAT-02
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy quang phổ hồng ngoại
Model: INFRALUM FT-12
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy quang phổ FTIR
Model: INFRALUM FT-08
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy tự động quan trắc thủy ngân Lumex RA-915AM
Model: RA-915AM
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy phân tích thủy ngân Lumex RA-915M

Model: RA-915M
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada

Máy điện di mao quản
Model: CAPEL series
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
Máy quang phổ Hồng ngoại (FT-IR)
Model: INFRALUM FT-08
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Canada
youtube
Facebook
Twitter