Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS)

Model: JMS-Q1500GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

Thiết bị cộng hưởng spin điện tử (ESR)

Model: JES- X3 Series 
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

Máy quang phổ huỳnh quang tia X
Model: JSX-1000S
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản
Sắc ký lỏng ghép khối phổ TOF
Model: JMS-T100LP AccuTOF LC-plus 4G
Hãng sản xuấtJEOL
Xuất xứ: Nhật Bản
Khối phổ MALDI-TOF (JEOL MALDI TOF MS)
Model: JMS-S3000
Hãng sản xuất: JEOL 
Xuất xứ: Nhật Bản

JMS-S3000 là MALDI-TOF MS kết hợp hệ thống quang ion theo đường bay hình xoắn ốc độc đáo của công ty JEOL.
Sắc ký Khí 2D Khối phổ TOF
Model: JMS-T200GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản
SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ PHÂN GIẢI CAO
Model: JMS-800D
Hãng sản xuất: JEOL 
Xuất xứ: Nhật Bản

 
Khối phổ phân tích mẫu trực tiếp, JEOL, AccuTOF-DART
Model: AccuTOF-DART
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân
Model: JNM-ECZ500R
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
Sắc ký khí khối phổ 3 tứ cực
Model: JMS-TQ4000GC
Hãng sản xuất: JEOL
Xuất xứ: Nhật Bản

 
youtube
Facebook
Twitter