Hệ thống phân tích AMINO ACID tốc độ cao LA-8080
Model: LA-8080
Hãng sản xuất: Hitachi 
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử
Model: ZA3000
Hãng sản xuất: Hitachi 
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến
Model: UH5300
Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Máy quang phổ Tử ngoại - Khả kiến
Model: U5100
Hãng sản xuất: Hitachi 
Xuất xứ: Nhật Bản
Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HITACHI HPLC CHROMASTER)

Model: CHROMASTER
Hãng sản xuất: HITACHI
Xuất xứ: Nhật Bản

youtube
Facebook
Twitter